ÖVRIG INFORMATION
The Easy Life Concept I hjärtat av Bergdalen ligger Vyn – 43 lägenheter med generösa balkonger i ett högt, soligt läge och fantastisk utsikt över Borås. Ett inbjudande boende som passar små och stora familjer såväl som dig säljer villan för att slippa gräsklippningen. Här får du villaområdeskänsla och ett bekvämt enkelt boende som ger dig tid över till livet. De välplanerade lägenheterna med mycket ljus och rymd är fördelade på två hus och boendet varierar mellan två, tre och fyra rum och kök.
EL, HUSHÅLLSEL VÄRME OCH VATTEN

Miljötänkandet i fastigheten är högt. De system som installerats för el, värme och varmvatten är moderna och resurssnåla. Energianvändningen påverkas ytterligare av de val du gör av utrustning i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen har ett nätavtal med Borås Elnät AB. I er lägenhet sitter det en elmätare som skickar er förbrukning digitalt till FR Fastighetsservice, som har hand om föreningens ekonomiska förvaltning. Ni debiteras därefter för er förbrukning i samband med en avi för månadsavgiften.

Lägenhetens elcentral är utrustad med automatsäkringar och dessutom med jordfelsbrytare för din säkerhets skull. Alla eluttag är jordade. Om en säkring löser ut kan du slå tillbaka säkringen i elcentralen. Löser den ut igen är det viktigt att ta reda på vad som orsakar problemet.

Alla eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren som har till uppgift att bryta strömmen om ett fel uppstår i en elektrisk apparat som gör att denna kan bli strömförande. Löser jordfelsbrytaren ut finns det risk för att det är ett allvarligt fel någonstans. Kan du inte själv identifiera problemet ska du kontakta en fackman. Även jordfelsbrytaren återställs i elcentralen. Det går även att testa jordfelsbrytarens funktion i elcentralen. Jordfelsbrytaren skall testas minst var 6:e månad. Ha som regel att göra detta i samband med omställning till sommar respektive vintertid.

Elanvändningen i en lägenhet är relativt liten, åtminstone om man jämför med en villa. Men visst finns det möjlighet att spara energi även som bostadsrättsinnehavare. Det du själv kan påverka är exempelvis din egen tekniska utrustning som dator och tv. Att stänga av apparater som inte används är alltid en klok idé.

VÄRME

Lägenheterna i Vyn har ett vattenburet radiatorsystem och konvektorsystem som ger komfortkänsla och en jämn värmefördelning. Vyn är anslutet till Borås Stads fjärrvärmenät. Debitering av varmvatten, kallvatten görs på aviseringarna från FR Fastighetsservice. Genom att till exempel sänka temperaturen när man inte är hemma finns energikostnader att spara för föreningen.

VATTEN

Varje lägenhet har individuell mätning av såväl kall- som varmvatten. Det innebär att du bara betalar för den mängd vatten som du själv använder.

Disk- och tvättmaskin som installerats under byggtiden är anslutna av en fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustning ut är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av en behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla. Kontrollera redan vid inflyttningen var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid ett vattenläckage för att undvika en större vattenskada.

AVLOPP

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet.

UPPVÄRMNING

Uppvärmningen sker med fjärrvärme och kostnaden för fjärrvärmen är en utgift som medlemmarna gemensamt kan påverka.

Uppvärmningskostnaden är uppdelad i dels det som förbrukas i gemensamma utrymmen och som läggs på den fasta månadsavgiften för bostaden och dels det som medlemmen själv förbrukar i sin respektive bostad och som betalas av bostadsrättsinnehavaren själv.

Båda delarna kan påverkas och ett par bra tips för att hålla nere kostnaderna är till exempel att vädra kort men effektivt genom korsdrag och se till att dörrar till trapphus och garage inte står öppna onödigt länge, inte minst vintertid.

VAD KOSTAR DET?

Ungefär så här mycket, enligt uppgift från Svensk Energi.

Lågenergilampa 9W i fyra timmar: 9 öre
Kylskåp per dygn: 70 öre
Frys per dygn: 1,30 kr
Använda brödrosten en gång: 30 öre
Koka vatten i vattenkokare en gång: 19 öre
Köra diskmaskinen en gång: 2,10 kr
Använda ugnen i tre timmar: 6,75 kr

TV, BREDBAND OCH TELEFONI

Fastigheten är ansluten till Telias fibernät och i lägenheten finns ett nätverk installerat med bredbandsuttag i de flesta av rummen. Dessa är i sin tur kopplade till en lägenhetscentral där du själv aktiverar de uttag som du vill använda. Centralen finns antingen i hallen eller i klädkammaren. Telias Router stödjer också trådlöst internet.

TV-KANALER

Ett basutbud Telia Triple Play med TV-paket Lagom ingår i det grundabonnemang som är inkluderat i din månadsavgift. Det finns tillgängligt i bredbandsuttaget direkt vid inflyttningen. Vill du beställa ytterligare tv-kanaler eller fler digitalboxar, kontakta Telia på tel 90 200 alternativt Teliabutiken på Allégatan i Borås, tel 033-16 33 80 eller beställ via Telias kundsida.

BREDBAND OCH TELEFONI

I grundabonnemanget ingår även 100/100 Mbits internetanslutning samt den fasta avgiften för ett telefonabonnemang (IP-telefoni). För att beställa snabbare internet eller om du har frågor runt telefonin, kontakta Telia.

ROUTER FRÅN TELIA

Routern som finns i er bostad när ni flyttar in tillhör bostadsrätten och går inte att ta med om man flyttar därifrån. Saknas denna vid en nyinflyttning är det den före detta bostadsrättshavarens skyldighet att tillhandahålla routern till bostadsrättsinnehavaren.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Bostadsrättshavare får hyra ut sin bostad i andra hand till annan ”för självständigt brukande” men endast om styrelsen gett sitt samtycke. Detta innebär att om hyresgästen självständigt kan använda lägenheten krävs styrelsens samtycke. Bostadshavaren ska i sin ansökan till styrelsen ange skäl för uthyrning, hyresgästens namn och under vilken tidperiod uthyrning kommer pågå. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke och ett godtagbart skäl för uthyrning.