KONTAKT
The Easy Life Concept I hjärtat av Bergdalen ligger Vyn – 43 lägenheter med generösa balkonger i ett högt, soligt läge och fantastisk utsikt över Borås. Ett inbjudande boende som passar små och stora familjer såväl som dig säljer villan för att slippa gräsklippningen. Här får du villaområdeskänsla och ett bekvämt enkelt boende som ger dig tid över till livet. De välplanerade lägenheterna med mycket ljus och rymd är fördelade på två hus och boendet varierar mellan två, tre och fyra rum och kök.
STADGAR

Finns att hämta hos FR Fastighetsservice.

REGELVERK

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar.

Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter. Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll.

Båda lagarna hittar du på lagen.nu

TRIVSELREGLER

Ladda ner våra trivselregler här »

För frågor som inte regleras i dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar, bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar.

Medlem som vållar föreningen extra kostnader kommer att bli debiterade för detta.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Administration, avisering av månadsavgifter mm för Bostadsrättsföreningen Vyn sköts av FR Fastighetsservice. Se deras hemsida för aktuella kontaktuppgifter.

 

FASTIGHETSFÖRVALTNING

FR Fastighetsservice
Älvsborgsleden 11
504 31 Borås

Telefon: 033 – 12 30 80

STYRELSEN

Jaana Englund
Joakim Gedda
Magnus Ohlsson
Richard Johannesson
Catrin Hamberg Hurmavaara
Jouni Laurila
Lisa Jacobsson

Styrelsemail: styrelsevyn@gmail.com